ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಕವಿಮನಸುಗಳ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ,ಜ.11: ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕವಿ ಮನಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ದ ಕವಿಗಳು ವಾಚಿಸಿದ ಕವನಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸಿತಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ

‘ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ’

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಜ. 11: ಎಳೆಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದ್ದತೆ ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬಾಲಮಂಗಳ ಪಾಕ್ಷಿಕದ ಸಂಪಾದಕ ನರೇಂದ್ರ ಪಾರೆಕಟ್ಟೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದರು. ಕುಶಾಲನಗರದ ಎದುರ್ಕುಳ