ಕನ್ನಡ   Archives   epaper

SIGN UP

I have read the term and conditions!

OR


Existing user?

LOG IN

Forgot Your Password?Incorrect login or password

-ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ತಾಲೂಕು-:-ಆಗಬೇಕಿದೆ-ಮೂಲ-ಸೌಕರ್ಯಗಳ-ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾ. ೩: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಜನತೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಜನರು ಪದೇಪದೇ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಬಾರದು. ಒಂದೆಡೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕು.

-ಕಾವೇರಿ-ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ-ಉದ್ಯೋಗ-ಮೇಳ
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ವರದಿ, ಮಾ. ೩ : ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ  ವೇರಿ ಕಾಲೇಜು  ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ

-ಕಸವನ್ನು-ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ-ಸಹಕರಿಸಲು-ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ-ಮನವಿ

Press (ctrl +/ ctrl-), to zoom in/ out.

Complete access will only be given to registered users.


About us    Contact    Terms    Privacy Policy