ಹೆಬ್ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೀತಾ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೂಡಿಗೆ, ಸೆ. ೨೬: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೀತಾ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್

ಮೂರ್ನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಣಾ ಮಾಸಾಚರಣೆ

ಮಡಿಕೇರಿ, ಸೆ. ೨೬: ಎಂ. ಬಾಡಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣಾ ಮಾಸಾಚರಣೆ, ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ