ಅನ್ನದಾನ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಏ. ೧೨: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮುತ್ತಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೂ. ೧೮ ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಟಪದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಡಿ.

ಸಮಾ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ

ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ, ಬೆಳೆಸಿದ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೋವು, ಸಂಕಟ ಉಂಡು, ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಪಾರ ವಿದ್ವತ್ ಸಂಪಾದಿಸಿ