ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿನ ಫೀಮಾ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ದೊರಕದ ಗೌರವ

ಎಂ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಕುಶಾಲನಗರ, ಸೆ. ೨೩ : ರಾಷ್ಟç ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಸೇನಾ ನಾಯಕರು ವೀರಸೇನಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ

ಮಡಿಕೇರಿ, ಸೆ. ೨೩: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೪ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ೨೦೨೩-೨೪ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ರಾಷ್ಟçವ್ಯಾಪಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ