ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಸೂಚನೆ

ವೀರಾಜಪೇಟೆ, ಡಿ. ೨: ಮಾಕುಟ್ಟ ಗೇಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡು ವಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ

ಶಾಲೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡುಗೆ

ಮಡಿಕೇರಿ, ಡಿ. ೨: ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬನವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ