ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಾಚಾರಿ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬದ್ಧ

ವೀರಾಜಪೇಟೆ, ಸೆ. 18: ರಾಜ್ಯದ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಾಚಾರಿ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾ. 19

ಕುಶಾಲನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಕುಶಾಲನಗರ, ಸೆ 18: ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 27 ತಿಂಗಳ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ಸು