Newsಕ್ಯಾಷ್-ಲೆಸ್-ಬದಲು-‘ಕ್ಯಾಸ್ಟ್-ಲೆಸ್’-ಭಾರತ-ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ-

 ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೇ 5 : ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಷ್ ಲೆಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ‘ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್’ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

 ಕರ್ನಾಟಕ

Home    About us    Contact