ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನಾಪೆÇೀಕ್ಲು, ಅ. 2: ನಾಪೆÇೀಕ್ಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಪೆÇೀಕ್ಲು ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ

ಗುಡುಗಳೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ದಿನಾಚರಣೆ

ಶನಿವಾರಸಂತೆ, ಅ. 2: ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾಫಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ