ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮಡಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಧೋಗತಿ...!

ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ, ಜು. 14: ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ-ಮಡಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಗಿಯದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 9 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಕತ್ತಲೆಕಾಡುವಿನವರೆಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಬರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೃತ್ಯುಕೂಪದಂತೆ ಕೂಡಿದಂತ ಇಳಿಜಾರಿನ