ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ಕೊಡವ ಧಿರಿಸು

ಮಡಿಕೇರಿ, ಆ. ೧೬: ೭೫ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರೊö್ಯÃತ್ಸವ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಕೊಡವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಿರಿಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟçಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಸಾಹಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು, ಆ. ೧೬: ರಾಜ್ಯದ ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ‘ಭಾರತೀ ನಗರ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೫೬ ಹಾಗೂ ೫೭ ರಲ್ಲಿ