‘ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಿ’

ಮಡಿಕೇರಿ, ಜ. 27: ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತಾಗ ಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಕ್‍ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಫೀಲ್ಡ್