ಮಡಿಕೇರಿ, ಸೆ. ೨೩: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೮ನೇ ಡೆಜಿಯೋನ್ ಎಂ.ಬಿ.ಸಿ. ಕಪ್ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮುಕ್ತ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಮಡಿಕೇರಿಯವರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರಿಮೋನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಎ.ಪಿ. ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚಾಪಿ ಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ೧೪ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಮೋನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸನ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆAಗಳೂರಿನ Wಖಒ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಿಮೋನ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿAದಲೇ ಟೆಕ್ವಾಂಡೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟçಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಮೋನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟಿçÃಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಹೇಗಮ್ ರಾಜೇಸ್ವರ್ ಮೆಹತಿ ಇವರ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮಡಿಕೇರಿಯ ನಿವಾಸಿ ಪುಷ್ಪಲಕ್ಷಿö್ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರ ಪುತ್ರ.