ಮಡಿಕೇರಿ, ಅ. ೨: ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಿAದ ನಗರದ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು. ನಗರದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ನೂರಾರು ಗಣವೇಷದಾರಿಗಳು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು.