Newsಸೈನಿಕರಿಗೆ-ನಿವೃತ್ತಿ-ಇಲ್ಲ-:-ಲೆ.ಕ.-ಗೀತಾ-ನುಡಿ

 ಶನಿವಾರಸಂತೆ, ಮಾ. 9: ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮಾಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರೆಂದಿಗೂ ನಿವೃತ್ತರಾಗದೆ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿಯೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಗೀತಾ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆದ

ಲಾಟರಿ-ನಿಷೇಧ

 

 


Home    About us    Contact