ಕನ್ನಡ   Archives   epaper

SIGN UP

I have read the term and conditions!

OR


Existing user?

LOG IN

Forgot Your Password?Incorrect login or password
-ಕಾಟಚಾರಕ್ಕೆ-ನಡೆದ-ಕ್ರೀಡಾ-ವಸತಿ-ನಿಲಯಕ್ಕೆ-ಆಯ್ಕೆ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಮಡಿಕೇರಿ, ಫೆ.೨೨: ಕ್ರೀಡೆಯ ತವರು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರರು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟç, ಅಂತರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ, ಕ್ರೀಡೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಾಗಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಂಬAಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾಟಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ, ಫೆ.೨೨: ಕ್ರೀಡೆಯ ತವರು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರರು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟç, ಅಂತರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ, ಕ್ರೀಡೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಾಗಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಂಬAಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾಟಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ, ಫೆ.೨೨: ಕ್ರೀಡೆಯ ತವರು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರರು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟç, ಅಂತರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ, ಕ್ರೀಡೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಾಗಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಂಬAಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾಟಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 
ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುವುದು; ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆಕೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಪೋಷಕರಾದ ನಮಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಕನಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ‘ಶಕ್ತಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನಸೇವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.  
-ವರದಿ : ಹೆಚ್.ಜೆ ರಾಕೇಶ್,  ಚಿತ್ರ : ಲಕ್ಷಿö್ಮÃಶ್
 
Prev  Next

Press (ctrl +/ ctrl-), to zoom in/ out.

Complete access will only be given to registered users.


About us    Contact    Terms    Privacy Policy