ಮಡಿಕೇರಿ, ಡಿ. 24: ನಾಪೋಕ್ಲು ಮಹಿಳಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಿ ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಲಿ, ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ವನಜಾಕ್ಷಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಆರ್.ವೀಣಾ, ಕಾರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ತಟ್ಟಂಡ ಮೈನಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಬಿ, ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಟಿ ವಾಣಿ, ಪಾರಾಣೆ ಗ್ರಾಮದ ವನಿತ, ಇವರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಪೋಕ್ಲು ಮಹಿಳಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕೆÀ್ಷ ಮಂಡ್ಯನ್ ಆಮಿನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.